Կարմիր հողմաղացներ

Տպել

Առաջին` Կանաչուկը 2008, պատկերազարդ գրքույկից հետո հեղինակի երկրորդ ժողովածուն է:
Ամենօրյա որոնումների ու յուրօրինակ աշխարհընկալման միջոցով Կարմիր հողմաղացներ ժողովածուի էջերում բացահայտվում են սովորական թվացող հարաբերություններն ու երևույթները:
Հեքիաթներում առկա իմաստասիրությունը միտված է առավել հարստացնելու երեխաների ներաշխարհը:

pdf տարբերակը

բեռնել