Էնտրոպիա կամ + 37

Տպել

Ձանձրույթ.
Եվ ծառը նման չէ ծառին,
Եվ քարը նման չէ քարին,
Եվ հողը սերմ չի օրորում,
Եվ մարդը չի պտղավորվում, Ո՛չ մուտք, ո՛չ ելք,
Ո՛չ սկիզբ, ո՛չ վերջ,
Ոչ էլ` պտույտ.
Ձանձրույթ`
ՏԻ - Ե - ԶԵ - ՐԱ՜ - ԿԱ՜Ն…