ՎԵԲ ԿԱՅՔԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Մենք պատրաստ ենք սպասարկել ձեր բիզնես կայքը` օրը` 24 ժամ, շաբաթը` 7 օր, տարին` 365 օր: Սպասարկումը ներառում է կայքի հուսալի, անխափան և արագ աշխատանքը:
Մեր սպասարկած կայքերն`
• անխափան են, քանի որ մեր ծրագրային լուծումները համապատասխանում են միջազգային բոլոր չափանիշներին և մրցունակ են ցանկացած առումներով,
• հուսալի են, քանի որ համապատասխանում են անվտանգության բոլոր չափանիշներին և W3C ձևաչափին,
• աշխատում են արագ, քանի որ մեր սերվերները գտնվում են ԱՄՆ-ում, համարվում են աշխարհում ամենաարագը և 99,9 տոկոսով հասանելի են: Դա նշանակում է` կայքի աշխատանքը երբեք չի ընդհատվում: