>>> Home FOR CHILDREN

Naira Hambardzumyan

Փոքրիկ կիկին

E-mail Print PDF
There are no translations available.

The sun and stars

E-mail Print PDF

Փոքրիկ Արեգը հինգ տարեկան էր: Նա սիրում էր նստել պատուհանի մոտ ու ամեն գիշեր հաշվել աստղերը ու միշտ զարմանքով հարցնում էր Թորոս պապիկին:
-Պապի´կ, ինչո՞ւ են աստղերը փայլում ու հետո անհետանում: Ես հաշվում եմ նրա
նց, բայց հետո... հետո ամեն անգամ կորցնում եմ հաշիվս...
Պապիկը շոյում էր Արեգի գլուխը, նստեցնում ծնկներին և փորձում պատասխանել նրա բազմաթիվ հարցերին.
-Երբ մեծանաս, փոքրիկս, տիեզերագնաց կդառնաս, կգտնես քո մոլորակը, կհաշվես աստղերը և տիեզերքի անիմանալի գաղտնիքները մեկիկ-մեկիկ կմեկնես քեզ համար...

Read more...

''Red windmills'' fairytales

E-mail Print PDF

This is author's second collection after the illustrated book «Kanachuk» 2008.
Through the everyday search and unique world perception relations and phenomena that seem to be useful are revealing in the pages of the book '' The red windmills'' .


* * *

And I will sleep one day
(like an old pre man)
Just
Without the blanket.
And the wind will flap the foliage of the pines,
And the angels will hang from the night with bet eyes far away
In the time of their declension:
And again things will slumber in peace
Until morning
And the process again
Will mix signs to the life.
And there will be no one
To stop my fall,
In the time of declension.

AUDIO


PopUp MP3 Player (New Window)

VIDEO