>>> ГЛАВНАЯ КРИТИКА

Naira Hambardzumyan

Տեքստ ԵՎ Մեկնություն

E-mail Печать PDF
There are no translations available.

Եթե յուրաքանչյուր շարժում փոփոխություն է, ուրեմն որակների փոխաձևումները, ներառելով կյանքը, նախանշում են զարգացումը լայն առումով, հետևաբար էույթները, որոնք ծնվում են նման շարժումներից, ենթադրում են հարցը` որն է բոլոր ժամանակներում մեկնարկող փոփոխությունների հավերժական շարժիչը: Իսկ պատասխանը առավել քան միանշանակ է` Լինելությունը, քանզի տարածության ու ժամանակի իմաստաբանական հղումները ժամանակի մեջ նախանշում են նախ և առաջ ներկայության մշակութաբանական ընկալումները: Այս ենթատեքստում տարօրինակ չէ, որ Այլ - ա - ժամանակի որոշակի տիրույթում գրողը ու քննադատը կարողանում են վեր կանգնել առօրյա - էկզիստենցիալ որոնումներից` հայտնվելով Ժամանակի որպես ընթացք ու Արարման միջև, ուր լինելության իրական մոդուսը գիտակցվում է Տեքստ ԵՎ Մեկնություն շրջապտույտում:

Лирика Маро Маркаряна

E-mail Печать PDF

„ Лирика Маро Маркаряна” монография первое литературоведное объемное исследование-посвященное лирики знаменитой армянской поэтессы Маро Маркарян, включая известные собрания автора. „Стихотворения ” 1945, „После снеготаяния” 1965, „Перелитое молчание” 1972, „С днями” 1975 и.т.

Подробнее...

* * *

А однажды я просто засну
(подобно доисторическому человеку),
Просто так,
Ничем не накрывшись.
И ветер запоет в верхушках сосен,
И вдали,
Перед самым своим паденьем,
Ангелы ухватятся
За подол слепорожденной ночи.
И опять до утра
Предметы спокойно задремлют
И Движение снова
Смешает с жизнью свои приметы.
И никто не придет,
Чтоб остановить мое паденье
И не дать мне разбиться.

АУДИО


PopUp MP3 Player (New Window)

ВИДЕО