>>> Home POETRY Hic et nunc

Naira Hambardzumyan

Hic et nunc

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Հավատի հնարավոր տարբերակը
աուտոդաֆեն է,
թեպետ իրերը քարանալու
և այդ դիրքում երկար ժամանակ մնալու
հատկությունն ունեն:

Add comment


Security code
Refresh


* * *

And I will sleep one day
(like an old pre man)
Just
Without the blanket.
And the wind will flap the foliage of the pines,
And the angels will hang from the night with bet eyes far away
In the time of their declension:
And again things will slumber in peace
Until morning
And the process again
Will mix signs to the life.
And there will be no one
To stop my fall,
In the time of declension.

AUDIO


PopUp MP3 Player (New Window)

VIDEO